สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

ที่อยู่ : 83 ม. 13 กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
Tel.: 0-4323-7334, 0-4333-7533
Fax: 0-4333-7533

Website: www.khaenthongbaby.net
วัตถุประสงค์: ให้การอุปการะชั่วคราวเด็กชายอายุ 7-18ปี ที่มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกำพร้า ไร้ที่พึง