เด็กคลอดครบกำหนดตามปกติ น้ำหนักตัวแรกเกิดจะอยู่ระหว่าง 2,500-4,000 กรัม ถ้าเป็นเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม กลุ่มนี้จะเรียกว่า Low birth weight แต่ถ้าน้ำหนักตัวน้อยกว่า1,500 กรัม เรียกว่า Very Low Birth Weight และถ้าคลอดออกมาตัวเล็กมากๆ เรียกว่า Extreme very low birth weight

เด็กคลอดครบกำหนด แต่น้ำหนักตัวน้อย

เด็กคลอดครบกำหนด แต่มีน้ำหนักตัวน้อย เกิดได้หลายสาเหตุ เริ่มตั้งแต่ตัวคุณแม่ อาจมีโรคประจำตัวอยู่ก่อน หรือแม่มีโรคระหว่างตั้งครรภ์ เช่น มีภาวะความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกี่ยวกับโครงสร้างของแม่ เพราะคุณแม่ตัวเล็กๆ บางคน ถ้ารกดี มดลูกแข็งแรง สุขภาพแข็งแรง ลูกก็มีน้ำหนักแรกเกิดดีได้ แต่อาจเกิดกับกรณีคุณแม่มีที่อายุน้อย ส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ มักจะไม่ได้บำรุงสุขภาพครรภ์ดีพอ หรือกรณีแม่ตั้งครรภ์บางคนมีอายุเยอะมากๆ ความสมบูรณ์ของครรภ์ก็ลดลง ลูกก็มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยได้

อีกสาเหตุเกิดจากตัวรกเอง เช่น แม่บางคนมีภาวะรกเกาะต่ำ รกเสื่อมคุณภาพ หรือรกมีน้ำหนักน้อย ลักษณะนี้ทำให้เด็กน้ำหนักตัวน้อยได้ ต่อมาคือสาเหตุจากตัวลูก เช่น ตั้งครรภ์ลูกแฝดต้องแย่งอาหารกัน เด็กมีโรคพิการแต่กำเนิด แม่และลูกติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ ลูกคลอดก่อนกำหนด หรือมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยได้

เด็กคลอดครบกำหนด แต่มีน้ำหนักตัวน้อย ปัญหาหลักๆ ที่เจอได้คือ เด็กกลุ่มนี้มีการขาดออกซิเจนตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือมีความไม่สมบูรณ์ ไม่แข็งแรง ทำให้ระหว่างการคลอดอาจมีการขาดออกซิเจนได้ ส่วนมากถ้าทราบประวัติก่อน จะมีการเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมให้พร้อม หรือบางครั้งต้องใช้ทีมแพทย์ และพยาบาลที่มีประสบการณ์มีความชำนาญเพื่อไปรับและดูแลเด็กเบื้องต้นตั้งแต่แรกเกิด ดูแลการหายใจ เพื่อป้องกันภาวะการขาดออกซิเจนระหว่างการคลอด

การควบคุมอุณหภูมิกาย ซึ่งปกติเด็กที่คลอดครบกำหนดออกมาจะมีไขมันใต้ผิวหนังค่อนข้างเยอะ แต่เด็กที่น้ำหนักตัวน้อยจะมีไขมันใต้ผิวหนังน้อย ต้องอาศัยการปรับตัว เพราะตอนอยู่ในครรภ์แม่ อุณหภูมิแม่คือ 37องศาเซลเซียส แต่พอออกมาข้างนอก อุณหภูมิห้องแอร์จะอยู่ที่ประมาณ 25-27องศาเซลเซียส เด็กที่ตัวเล็กอาจปรับตัวไม่ทัน ต้องอยู่ในตู้อบเพื่อให้อุณหภูมิกายคงที่ หรือถ้าเป็นเด็กตัวเล็กไม่มากนักก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในตู้อบ อาจต้องสวมหมวก ใส่เสื้อ ห่อผ้าหนา เพื่อจะทำให้ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ อาหารสะสมของทารกแรกเกิดที่ตัวเล็กมีน้อย พอตัดสายสะดือจะไม่มีอาหาร ไม่มีน้ำตาลจากแม่ เด็กทารกมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500กรัม จะมีการตรวจน้ำตาลขณะที่มีอายุประมาณ 1-2ชั่วโมง ถ้าตรวจพบระดับน้ำตาลต่ำก็จะให้การช่วยเหลือโดยการให้กินนมทันที แต่ถ้าน้ำตาลต่ำมากหรือหนูกินนมไม่ได้ก็อาจจำเป็นต้องให้น้ำตาลกลูโคสทางเส้นเลือด

ภาวะความเข้มข้นของเลือดสูง เลือดหนืดกว่าปกติ เกิดจากเด็กทารกบางรายขาดออกซิเจนระหว่างอยู่ในครรภ์ ทำให้ร่างกายต้องผลิตเม็ดเลือดมากขึ้น เลือดเขาก็จะมีความเข้มข้นเยอะ เพื่อนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ให้เพียงพอ แต่เมื่อคลอดแล้วการที่มีความเข้มข้นของเลือดสูงเกินไปอาจส่งเสริมให้มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ นอกจากนั้นยังทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่ดี

การดูแลเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อย

ดูแลเรื่องการหายใจมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ บางรายต้องให้ออกซิเจนเสริม พร้อมๆ กันนั้นก็ดูแลควบคุมอุณหภูมิร่างกายทารกด้วย และตรวจเลือดเพื่อเช็กระดับน้ำตาลความเข้มข้นของเลือด ถ้าตรวจแล้วอย่างอื่นปกติหมด เป็นแค่น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่าปกติเท่านั้น สุขภาพอื่นๆ สมบูรณ์ดีหมด ก็จะดูแลเรื่องการกินซึ่งส่วนมากเด็กกลุ่มนี้จะตัวเล็ก ทำให้กินไม่ค่อยเก่ง ต้องฝึกให้กินนมให้เก่งก่อน ให้ได้เพียงพอกับความต้องการจึงจะกลับบ้านได้ บางรายอาจเลือกใช้นมบางชนิดที่มีแคลอรีเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้พลังงานเพียงพอ เน้นพ่อแม่เรื่องการดูแลให้ความอบอุ่น อาจต้องซื้อเสื้อหนา ห่มผ้าหนานิดนึง สวมเสื้อแขนยาว ชุดลูกหมี ชุดเอี๊ยม เป็นต้น โดยทั่วไปเด็กกลุ่มนี้จะเติบโตทันเพื่อนๆ เมื่ออายุประมาณ 6-9เดือน

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก