เนื้อเพลง – คำแปล Inoo (인우) Ost. God of War OST (무신)
Artist – Super Junior Kyuhyun
Album: [싱글] 무신 Part.1 (MBC 주말드라마)


단 하루도 숨을 쉬기 때문에
ทัน ฮา รุ โด ซุม มึล ชวี กี แต มุน เน
ถึงแม้จะมีเวลาเหลืออีกเพียงวันเดียว ให้ผมยังได้หายใจต่อ

난 감당해야 할 이 슬픔이 두 눈을 에이어와
นัน คัม ดัง เฮ ยา ฮัล อี ซึล พึม มี ทู นุน นึล เอ อี ออ วา
ผมก็จะทนต่อสู้กับความเสียใจที่ทำให้ตาทั้งคู่ของผมเจ็บร้าวไปหมดนี้ต่อไปให้ได้

내 기억은 한순간 번져오는 고열처럼
แน คี ออก คึน ฮัน ซุน กัน พอน จยอ โอ นึน โค ยอล ชอ รอม
ความทรงจำเหล่านั้นไหลย้อนกลับมาทำให้ผมรู้สึกถึงมันได้อีกครั้งเหมือนเพิ่งเกิดขึ้น

다신 않으리라 다신 않으리라
ทา ชิน อัน นือ รี รา ทา ชิน อัน นือ รี รา
แต่มันจะไม่เกิดขึ้นอีก ไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว

뒤돌아보지 않으리
ทวี ทล ลา โบ จี อัน นือ รี
จะไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาอีกแล้ว

베이고 또 베여온 지친 상처가
เพ อี โก โต เพ ยอ อน ชี ชิน ซัง ชอ กา
**บาดแผลที่ถูกกรีดซ้ำตลอดเวลาจนเป็นแผลเรื้อรัง

아물지를 않아 잊혀지질 않아
อา มุล จี รึล อัน นา อิด จยอ จี จิล อัน นา
ไม่สามารถเยียวยารักษาและลบเลือนไปได้

서럽고 또 서러운 가슴에 남아 전하지 못한 말 그 말
ซอ รอบ โก โต ซอ รอ อุน คา ซึม เม นัม มา ชอน ฮา จี มด ทัน มัล คือ มัล
หัวใจที่ร่ำร้องโหยหาทำได้แค่เพียงเก็บถ้อยคำเหล่านั้นไว้ คำพูดที่ผมไม่มีวันได้บอกคุณ คำพูดนั้น

목놓아 널 부를 수도 없는 이 밤
มก โน อา นอล พู รึล ซู โด ออบ นึน อี พัม
ค่ำคืนนี้ที่ผมทำไม่ได้แม้แต่การตะโกนเรียกหาคุณ

짙게 내려앉은 고요함 심장을 죄이어와
ชิด เก แน รยอ อัน จึน โค โย ฮัม ชิม จัง งึล ชเว อี ออ วา
ความเงียบเหงาที่ก่อตัวหนากำลังกัดกินหัวใจของผม

난 언젠가 세상을 떠도는 바람이 되면
นัน ออน เจน กา เซ ซัง งึล ตอ โด นึน พา รัม มี ทเว มยอน
สักวันหนึ่ง เมื่อผมกลายเป็นสายลมที่พัดไปทั่วโลก

그땐 부르리라 그땐 부르리라
คือ แตน พู รือ รี รา คือ แตน พู รือ รี รา
เมื่อถึงตอนนั้น ผมจะส่งเสียงเรียก เมื่อวันนั้นมาถึงแล้ว ผมจะเรียกหา

너의 이름을 부르리
นอ เย อี รึม มึล พู รือ รี
ผมจะเรียกชื่อของคุณ

베이고 또 베여온 지친 상처가
เพ อี โก โต เพ ยอ อน ชี ชิน ซัง ชอ กา
บาดแผลที่ถูกกรีดซ้ำตลอดเวลาจนเป็นแผลเรื้อรัง

아물지를 않아 잊혀지질 않아
อา มุล จี รึล อัน นา อิด จยอ จี จิล อัน นา
ไม่สามารถเยียวยารักษาและลบเลือนไปได้

서럽고 또 서러운 가슴에 남아 전하지 못한 말
ซอ รอบ โก โต ซอ รอ อุน คา ซึม เม นัม มา ชอน ฮา จี มด ทัน มัล
หัวใจที่ร่ำร้องโหยหาทำได้แค่เพียงเก็บถ้อยคำเหล่านั้นไว้ คำพูดที่ผมไม่มีวันได้บอกคุณ

지금 끝나가도 이 비는 그치지 않아
ชี กึม กึด นา กา โด อี พี นึน คือ ชี จี อัน นา
ถึงตอนนี้ แม้ว่าผมจะพยายามจนถึงที่สุดแล้ว สายฝนนี้ก็ยังไม่ยอมหยุดตกลงมา

저 하늘에 애원해도
ชอ ฮา นึล เล แอ วอน เน โด
แม้ว่าผมจะอ้อนวอนขอร้องฟ้ายังไงก็ตาม

꿈 속에라도 하루만이라도
กุม ซก เก รา โด ฮา รู มัน นี รา โด
แม้จะเป็นได้เพียงความฝันแค่วันเดียวก็ตาม

나 돌아 갈 수 있도록
นา ทล ลา กัล ซู อิด โท รก
ก็ได้โปรดให้ผมกลับไปในช่วงเวลานั้นอีกครั้งหนึ่ง

네게 남았을 나의 모습을
เน เก นัม มัด ซึล นา เย โม ซึบ พึล
โปรดเก็บผมไว้ให้คงอยู่กับคุณต่อไป

미워하지는 마
มี วอ ฮา จี นึน มา
ได้โปรดอย่าปฏิเสธมัน

지워버리진 마
ชี วอ บอ รี จิน มา
โปรดอย่าลบมันออกไป

훗날
ฮุด นัล
ต่อไปหลังจากนี้

(베이고 또 베여온 지친 상처가)
(เพ อี โก โต เพ ยอ อน ชี ชิน ซัง ชอ กา)
(บาดแผลที่ถูกกรีดซ้ำตลอดเวลาจนเป็นแผลเรื้อรัง)

아물지를 않아 잊혀지질 않아
อา มุล จี รึล อัน นา อิด จยอ จี จิล อัน นา
ไม่สามารถเยียวยารักษาและลบเลือนไปได้

서럽고 또 서러운 가슴에 남아 전하지 못한 말 그 말
ซอ รอบ โก โต ซอ รอ อุน คา ซึม เม นัม มา ชอน ฮา จี มด ทัน มัล คือ มัล
หัวใจที่ร่ำร้องโหยหาทำได้แค่เพียงเก็บถ้อยคำเหล่านั้นไว้ คำพูดที่ผมไม่มีวันได้บอกคุณ คำพูดนั้น

Romaniz : http://twitter.com/ZiNIFG
Thai Tran: aneyo http://twitter.com/lara_puk
Eng Tran : http://www.youtube.com/watch?v=Mg67………ture=plpp_video
Korean Lyrics : romanization.wordpress.com