สิ่งสำคัญของการเป็นพ่อแม่คือ เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นเด็กดี ว่านอนสอนง่าย ดังนั้นต้องมาศึกษาพฤติกรรมพื้นฐานของลูกน้อยก่อน โดยทั่วไปแล้วช่วงอายุ 1-3 ปีเป็นช่วงที่เด็กสนใจที่จะเรียนรู้หัดหยิบจับสิ่งของ ก้าวเดิน และเป็นช่วงที่ต้องการให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองสำคัญ และตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไปในช่วงวัยปฐม เป็นช่วงที่เด็กจะซุกซนที่สุด ซึ่งพ่อแม่หลายคนอาจกังวลมาก พ่อแม่บางคนจึงตามใจเมื่อลูกดื้อ หรือ เข้มงวดจนเกินไป เพราะกังวลว่าลูกจะเป็นเด็กไม่ดี ก้าวร้าว แต่จริงๆแล้ว การเลี้ยงดูเด็กให้เป็นเด็กดีในช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่สบายไปอีกนาน แต่ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ตามมาด้วย ดังนั้น จึงนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่ เริ่มจาก

พูดคุยกับลูกด้วยเหตุผล

หลีกเลี่ยงการเถียงกับลูกและ การเถียงกันเองต่อหน้าลูก

ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี เช่น เก็บข้าวของให้เรียบร้อย

ชมลูกเมื่อลูกทำดี

ใช้ภาษากายกับลูกเช่นการกอด การลูบหัว

ไม่ควรบ่นลูกในเรื่องเล็กน้อย

ไม่คะยั้นคะยอลูกจนเกินไป

เมื่อสั่งแล้ว ต้องจริงจัง แต่ไม่ควรพูดซ้ำแล้วซ้ำอีก อย่างเช่น เมื่อเล่นของเล่นแล้ว ให้ลูกเก็บของเล่นเอง ถ้าลูกไม่ทำ ก็ไม่ควรเก็บให้บ่อยๆ เพราะลูกจะเคยชิน ว่าถ้าไม่ทำ พ่อแม่ก็จะทำให้ หากเด็กไม่ทำตามควรลงโทษตามกฎที่ตกลงไว้ เช่น หักค่าขนม ริบของเล่น (ไม่ควรทำโทษรุนแรงเกินไป) และไม่ควรทำโทษในทุกๆเรื่อง

ควรระลึกไว้ว่าควรให้ลูกทำในสิ่งที่ทำได้ ไม่ควรสั่งหรือให้ทำสิ่งที่ยากเกินไป

เกร็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ไม่ลับ

ควรสอนลูกสวดมนต์ตามศาสนาของตัวเอง (อาจสวดมนต์เป็นตัวอย่างให้ลูกดู)

สอนลูกให้รู้จักเมตตา (รวมถึงกรุณา มุทิตา อุเบกขา)

ควรสอนลูกให้รู้จักการแพ้และชนะ ไม่ข่มผู้อืนเมื่อชนะ และยอมรับในการแพ้ และสอนให้ปรับปรุง

ควรสอนลูกให้รู้จักการให้อภัย

สิ่งที่สำคัญคือให้เวลา และความรักแก่ลูกอย่างสมำเสมอเพื่อให้ลูกรู้สึกอบอุ่นและโตขึ้นเป็นเด็กดีและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า

บทความโดย plearnkid.com