รีวิว Iphone Ipad App : Classical music for babies สำหรับเลี้ยงลูก ทารก รวมถึงผู้ที่ต้องการสมาธิ

เป็นดนตรีคลาสสิกเพื่อสุขภาพ และความสุขของทารก

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทารก รวมถึง เพิ่ม IQ สำหรับทารกอีกด้วย

อีกทั้งดนตรีโมสาร์ต หรือ Mozart Effect เพื่อเพิ่มศักยภาพทางสมอง

คำแนะนำอื่นๆ

Mozart effect เป็นการเพิ่มการพัฒนาการในสมอง ซึ่งจะพัฒนาได้ดีในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

ตามงานวิจัยของ Rausher, Shaw และ Ky ได้ทดลองวิจัยให้นักศึกษาฟังเพลงโมสาร์ตเป็นเวลา 10 นาทีก่อน สอบ ผลคือ นักศึกษาสามารถทำคะแนนสอบได้ดีขึ้น

ประโยชน์อื่นๆจากการฟังคือ

ทำคะแนนสอบได้ดีขึ้น

ทำให้สงบสบายทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ราคา: ฟรี

Seller: Vladmir Ballo

Support: IOS 4.3 ขึ้นไป ทั้ง IPhone IPad และ IPod Touch

Size: 421 MB

Rating: 4+

รีวิว โดย plearnkid.com