asd asd
Home » มูลนิธิ You are browsing entries filed in “มูลนิธิ”

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย

มีนาคม 28th, 2011 | Posted in มูลนิธิ,สถานสงเคราะห์ | Read More »

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง

มีนาคม 28th, 2011 | Posted in มูลนิธิ,สถานสงเคราะห์ | Read More »

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี

มีนาคม 28th, 2011 | Posted in มูลนิธิ,สถานสงเคราะห์ | Read More »

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีนาคม 28th, 2011 | Posted in มูลนิธิ,สถานสงเคราะห์ | Read More »

สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
วัตถุประสงค์: ผลิต นำเสนอสื่อการ์ตูนทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เยาวชน และสังคม

มีนาคม 28th, 2011 | Posted in มูลนิธิ,สถานสงเคราะห์ | Read More »

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

วัตถุประสงค์: ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอ่อนวัย 0-5 ปี ในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพฯ

มีนาคม 28th, 2011 | Posted in มูลนิธิ,สถานสงเคราะห์ | Read More »

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

วัตถุประสงค์: แนะนำเกี่ยวกับ พัฒนาการเด็ก โภชนาการ โรคและโรคหัวใจในเด็ก ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และอื่นๆ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

มีนาคม 28th, 2011 | Posted in มูลนิธิ,สถานสงเคราะห์ | Read More »

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

มีนาคม 28th, 2011 | Posted in มูลนิธิ,สถานสงเคราะห์ | Read More »

มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต

มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต

มีนาคม 28th, 2011 | Posted in มูลนิธิ,สถานสงเคราะห์ | Read More »

มูลนิธิเด็ก

มูลนิธิเด็ก

มีนาคม 28th, 2011 | Posted in มูลนิธิ,สถานสงเคราะห์ | Read More »

-->

Recently Commented

  • ao: ok
  • ao: good
  • pregnancy mom: ขอบคุณค่า
  • เอ๋: อยากทราบว่าฝากท้องครั้งแรกจะเส ียเท่าไร ถ้าเลือกคลอดแบบแพ็กเก็ท หรือต้องจ่ายหมดแต่ทีแรกเลย
  • ข้าวตู: ชอบกินหอยเชลล์มากคะ เห็นว่าที่โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ มีเมนูเด็ด เกี่ยวกับหอยเชลล์ ว่าจะกินซะหน่อย