|

โรงพยาบาลเพชรเวช

คลอดเหมาจ่าย
กรณีรวมฝากครรภ์ (ANC)

ผ่าตัดคลอด
ตรวจเลือด+ฝากครรภ์+คลอด

คลอดปกติ 26,900.-

ผ่าตัด คลอด 36,900.-

หากย้ายมาฝากครรภ์ หลัง จากได้รับ การตรวจเลือด+คลอด

คลอดปกติ 25,900.-

ผ่าตัด คลอด 35,900.-

กรณีไม่รวมฝากครรภ์ (NON-ANC)

ประเภท
คลอดเหมาจ่าย

คลอดปกติ 24,900.-

ผ่าตัด คลอด 34,900.-

อัตราค่าคลอดเหมาจ่ายข้างต้นอยู่ภายใต้รายละเอียดและเงื่อนไขของ โปรแกรมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีต้องการคลอดปกติ ด้วยวิธีการฉีดยาทางไขสันหลัง โดยวิสัญญีแพทย์เพื่อลดความเจ็บปวด ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
รายละเอียดและเงื่อนไขของโปรแกรม เมื่อท่านเข้าร่วมโครงการ… ท่านจะได้รับการบริการตรวจรักษาดังนี้

1. การตรวจเลือดเมื่อเริ่มฝากครรภ์
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( CBC ) และตรวจหาความเสี่ยงต่อโรคธาลัสซีเมีย
ตรวจหาหมู่เลือด ( ABO & Rh Blood group )
ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อหัดเยอรมัน ( Rubella igG )
ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ตรวจหาภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อ HIV ( Anti-HIV )
ตรวจหาซิฟิลิส ( VDRL )
ตรวจปัสสาวะเพื่อดูระดับ Protine & Sugar
** เฉพาะผู้ที่เข้าโปรแกรมตรวจเลือด+ฝากครรภ์+คลอด**

2. การตรวจระหว่างฝากครรภ์
นัดตรวจฝากครรภ์เป็นระยะตามความเหมาะสมของผู้ฝากครรภ์แต่ละราย
ให้ยาบำรุงครรภ์ตลอดการตั้งครรภ์
ตรวจอัลตร้าซาวด์ 1 ครั้ง
รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 1-2 ครั้ง ตามความจำเป็น
** เฉพาะผู้ที่เข้าโปรแกรมฝากครรภ์ ( ANC ) **

3. การบริการวันคลอด
คลอดปกติ พักฟื้นในห้องเดี่ยวพิเศษ จำนวน 2 คืน
ผ่าตัดคลอด พักฟื้นในห้องเดี่ยวพิเศษ จำนวน 3 คืน
ทารกแรกคลอด ได้รับการดูแลโดยกุมารแพทย์
ทารกแรกคลอด ได้รับการตรวจเลือดและฉีดวัคซีนดังนี้
การตรวจหาหมู่เลือด ( ABO blood group )
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
รับวัคซีนป้องกันโรค และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี เข็มแรก
4.บริการหลังคลอด

บริการจัดทำสูติบัตร
ได้รับชุดของขวัญ
ทารกรับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ตามโปรแกรมมาตรฐาน ที่คลินิกกุมารเวชกรรม
5.เงื่อนไขของโปรแกรม

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม จะต้องผ่านการตรวจและประเมินโดยสูติแพทย์
สามารถเลือกฝากครรภ์กับสูติแพทย์ที่เข้าร่วมโปรแกรม
อัตราคลอดเหมาจ่าย ไม่ครอบคลุมการรักษาต่อไปนี้
ตรวจอัลตร้าซาวด์นอกเหนือจากโปรแกรม และการตรวจพิเศษอื่นๆ เช่น การเจาะน้ำคร่ำ การตรวจหาเบาหวาน เป็นต้น
ภาวการณ์แพ้ท้องรุนแรงจนต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล
ภาวะแท้งบุตร,ตกเลือด
ภาวการณ์ตั้งครรภ์นอกมดลูก,ไข่ปลา
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆของการตั้งครรภ์ เช่น เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด เป็นไข้ เบาหวาน ไทรอยด์ เป็นต้น
ฟักฟื้นในโรงพยาบาล นานเกินกว่าที่กำหนดในโปรแกรม
การเจ็บป่วยของมารดาและบุตร ระหว่าพักฟื้นในโรงพยาบาล
การตรวจหลังคลอด และการตรวจมะเร็งปากมดลูก
** การรักษาตามข้อ 1-8 ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มจากอัตราคลอดเหมาจ่าย**

เงื่อนไขในการชำระเงิน
ชำระครั้งที่ 1

เมื่อเริ่มแรกเข้าโครงการ จำนวน 3,000 บาท
ชำระครั้งที่ 2

เมื่อตรวจครรภ์เดือนที่ 5 จำนวน 3,000 บาท
ชำระครั้งที่ 3

เมื่อตรวจครรภ์เดือนที่ 7 จำนวน 3,000 บาท
ชำระส่วนคงเหลือ หลังคลอด
สิทธิส่วนลดเพิ่มเติม

ได้รับส่วนลด 20 % สำหรับค่ายา ค่าแล็ป ค่าเอกซเรย์ ในการรักษาพยาบาลอื่นๆ ระหว่างตั้งครรภ์
มารดาและบุตร ได้รับส่วนลด 10 % สำหรับค่าห้องพัก,ค่ายา,ค่าแล็ป ( ยกเว้นการตรวจพิเศษ) เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันคลอด
สูติแพทย์ที่เข้าร่วมโปรแกรม

นพ.พิชาญ จันทรวิโรจน์
นพ.เชิดพงษ์ ชินวุฒิ
พญ.สิริธร กาญจนธนาเลิศ
พญ.หัทยา ธัญลักษณากุล
พญ.สุภาภรณ์ สุรเกียรติชานุกูล
นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร
นพ.ประวิช ชวชลาศัย
นพ.เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี
นพ.บุญเกียรติ เจริญรัตนพร
** ท่านสามารถเลือกสูติแพทย์ได้ตามรายชื่อข้างต้น**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเพชรเวช โทร. 0-2718-1515 ต่อ 263 หรือ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต่อ 128,188,189

แผนที่
Source http://www.petcharavejhospital.com/page.php?id=79&lang=th

Short URL: http://www.plearnkid.com/?p=199

Posted by 2DaysAgoKid on ธ.ค. 7 2010. Filed under รวมแพ็กเก็จคลอดบุตร, โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

120x600 ad code [Inner pages]

Recently Commented

  • ao: ok
  • ao: good
  • pregnancy mom: ขอบคุณค่า
  • เอ๋: อยากทราบว่าฝากท้องครั้งแรกจะเส ียเท่าไร ถ้าเลือกคลอดแบบแพ็กเก็ท หรือต้องจ่ายหมดแต่ทีแรกเลย
  • ข้าวตู: ชอบกินหอยเชลล์มากคะ เห็นว่าที่โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ มีเมนูเด็ด เกี่ยวกับหอยเชลล์ ว่าจะกินซะหน่อย